Yüz Bölgesinde Nevüs (Ben) Alma İşlemi

Benler, deri üzerinde yer alan ve estetik görünümü bozan koyu renkli oluşumlardır. Çoğu kez siyah, koyu ve açık kahve renklerinde görülürler. Deri altındaki melaninlerin toplanması ve kümelenmesi ile çeşitli sebeplere bağlı olarak oluşurlar. Yassı ben, et beni ve hacimsiz olarak görülen benler çeşitli yöntemler ile alınabilir. Fakat en sağlıklı ve iz bırakmayan yöntem opere edilerek ben alımı yöntemidir. Benler sadece estetik kaygıları gidermek için çıkartılmaz. İleride yaşanabilecek kötü huylu lekelerinde önleminin alınması için benlerin alınması önemlidir.

Ben Alma Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Nevüs (ben) alımı cerrahi bir işlem seyrinde gerçekleştirilir. Lokal anestezi altında sorunlu olan bölge çıkartılır ve estetik bir şekilde nevüs çıkarımı yapılan alan onarılır. Benlerin çıkartılması için beni çevreleyecek şekilde belli bir büyüklükte kesi açılır. Kesilen benli deri parçası çıkartılır ve estetik dikişler ile operasyon sonlandırılır. Ben alma operasyonu, ben problemi yaşayan ve lokal anestezi almasında bir sakınca olmayan kadınlarda ve erkeklerde uygulanabilir. Ben alma operasyonundan sonra, ufak derecelerde izler söz konusu olabilir. Yapılan operasyondan sonra iz kalırsa ve kalan iz sizi rahatsız edecek derecede ise, geçirdiğiniz ben alma ameliyatı iyileştikten sonra ve operasyon gören doku tamamen kendini toparladıktan sonra iz ve leke tedavileri görebilirsiniz.

Ben Alma Operasyonu Kalıcı Bir İşlem Midir ?

Alınan benler, cerrahi yöntem ile kesilerek tamamen çıkartılır bu nedenle de aynı ben lekesinin yeniden belirmesi olanaksızdır. Fakat benleri oluşturan bazı sebepler ile başka bölgelerde ya da operasyon yapılan alana yakın yerde yeni benler görülebilir. Bu durum operasyon başarısı veya kalıcılığı ile ilgili durumlar değildir.

tr_TRTürkçe