Derin Plan Yüz Germe Operasyonu

Yüz germe yüzün çeşitli bölgelerinde yaşlanma, yer çekimi, genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan anatomik değişikliklerin cerrahi olarak düzeltilmesi olarak tanımlanabilir. Özellikle şakak bölgeleri, yanaklar, çene hattı, gıdı bölgesi, boyun, göz kapaklarındaki değişim kişinin yaşlı bir yüz görünümüne sahip olmasına neden olmaktadır. Yüz germe operasyonunda hedef kişinin ihtiyacı olan değişimi doğal yüz hatlarını bozmadan gerçekleştirebilmektir. Bu değişimi kalıcı olarak gerçekleştirebilmenin yolu yaşlanan yüz sendromunu doğru anlamaktan ve doğru yöntemleri kullanmaktan geçer. Cilt altı bağ dokularda meydana gelen sarkmaları yalnızca cilt asarak veya cilt gererek düzeltmek mümkün değildir. Bu nedenle cerrahi yüz germe işleminde yüz kemiklerine tutunan kaslar ve bağ dokular bir bütün olarak cilt ile birlikte asıldığında daha tatmin edici ve kalıcı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Derin Plan Yüz Germe Operasyonu Nasıl Yapılır

Yüz germe ameliyatında ayrı ayrı işlemler yapılsa da yüzü bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Hastaya genel anestezi yapılarak ameliyathane süreci başlatılır. Ameliyat için kulağın ön tarafından başlayıp kulak memesinin altından kulak arkasına dönen oradan saçlı deriye uzanan bir kesi ile girilerek deri altında bulunan derin (yağ, kas, SMASS dokuları) ve yüzeysel dokular boyun orta hatta kadar her iki taraftan serbestleştirilir. Asma işlemi yapıldıktan sonra cilt fazlası çıkartılarak kesi yerleri estetik şekilde gizlenerek kapatılır. Alın bölgesinde ise kesi izi saç derisinin içerisine gizlenir.

Derin Plan Orta Yüz Germe Operasyonu

Orta yüz; burnun yan komşuluğunda yer alan ve gözlerin tam altına denk gelen yüzün merkez bölgesidir. Orta yüz bölgesindeki hacim kaybı ve yaşlanma sürecinde orta yüz yumuşak dokularının yer çekimi etkisi ile aşağı sarkması ile yanakta aşağı doğru konumlanma dikkati çeker. Bu durum nazolabial sulkus denilen burun ağız köşesi arasındaki oluğun ve göz altı çukurlarının belirginleşmesine bununla birlikte göz altı torbalarının ortaya çıkışına sebep olur. Orta yüz bölgesindeki hacim kayıpları ve sarkmalar, derin plan orta yüz germe ameliyatları ile çözümlenebilmektedir. Derin plan yüz germe yapılmadığı takdirde boyun bölgesi, gıdı bölgesi ve çene hattında yaşlanan yüz ifadesi düzelse de orta yüzde düzelmenin sağlanamamaktadır bu durum da yaşlanan yüzün eksik bir şekilde tedavi edilmesine neden olmakta ve yapay bir görüntü ortaya çıkmaktadır.

Derin Plan Orta Yüz Germe Operasyonu Nasıl Yapılır?

Orta yüz germe operasyonunda önemli olan yanaktaki sarkmanın düzeltilmesini sağlamak için bu bölgedeki kas tabakasının ve diğer derin dokuların serbestleştirilerek daha yukarı noktalara kalıcı bir şekilde asılmasını sağlamaktır. Orta yüzde yüz mimiklerini sağlayan fasiyal sinir(yüz siniri) oldukça yüzeyel seyretmektedir. Derin plan orta yüz germe operasyonlarının biraz daha riskli olması ve daha az yapılması yüz siniri seyrinden dolayıdır. Derin plan orta yüz germe işleminde dikkatli bir şekilde yüz sinirinden uzak çalışılarak ağız ve burun köşesine kadar ilerlen sağlanmaktadır. Bu sayede bu bölgelerin tedavisi de mümkün olabilmektedir. Daha sonra yapılan askılama işlemleri ve cilt kapatma teknikleri klasik yüz germe operasyonunda yapıldığı gibidir.

Boyun Germe Ameliyatı ve Derin Plan Gıdı Germe

Boyun derisi ince bir deri olup platysma denilen çok ince bir kasın üzerinde yer alır. Bu kas yaşlanma ile birlikte gerginliğini yitirip yer çekimi etkisi ile sarkmaya başlar ve boyun cildinde kırışıklılar gelişir. Deri elastisitesinde azalma ve bu bölgedeki derin yağ dokusu artışı gıdı oluşumuna sebebiyet verir. Boyun bölgesindeki bağ dokularda meydana gelen gevşeme genç görünen düz bir çene hattının yitirilmesine ve gerdan denilen sarkmaların oluşmasına neden olur. Boyun germe ameliyatı ile düzgün ve daha genç görünüm sağlayan bir çene hattı oluşturulur, gıdı giderilir ve boyun cildi gerilmiş olur. Gıdı giderilme esnasında cilt altı yağ dokusundan ziyade platysma kası altındaki derin yağ dokusunu çıkartmak esastır. Gıdı gidermek için yapılan liposuction işlemlerinde yalnızca ince bir tabaka olan cilt altı yağ dokusu azaltılarak gıdı giderilmeye çalışılır. Bu işlem cilt altında düzensizliklere sebebiyet verebilir ayrıca gıdı gidermek için asla yeterli bir işlem görülmemelidir.

Boyun Germe Ameliyatı ve Deri Plan Gıdı Giderme İşlemi Nasıl Yapılır?

Gıdı giderme için çene altından yapılan yaklaşık 2 cm’lik bir insizyon (kesi) ile cilt altı dokusu ve platysma kası arasına girilir. Platysma kası derininde bulunan asıl gıdıyı yapan yağ tabakası çıkartılır. Daha sonra derin planda bulunan digastrik adeleler traşlanabilir. Eğer tükürük bezleri volüm olarak normalden büyük ise tükürük bezlerinde küçültme işlemi uygulanabilir.
Boyun germe işleminde ise kulak arkasından yapılan kesiler boyun orta hatta birleştirilerek platysma kasın serbestleştirilir. Platysma kasına kesiler ve dikişler atılarak derin boyun dokuları gerilmiş olunur. Germe işlemi tamamlandığında fazlalık oluşturan cilt ise çıkartılarak estetik dikişler ile kesiler kapatılır.

Kaş Kaldırma

Yaş ilerlemesi ile birlikte cilt elastikiyetini kaybetmeye başlar. Yüz başta olmak üzere vücudun farklı yerlerinde kırışıklıklar ve sarkmalar görülür. Bazen genetik faktörlerde etkili olduğundan genç yaştaki kişilerde de bu görünüm gözlenebilir. İlk yaşlanma belirtilerine genellikle kaş ve alın bölgesinde rastlanır. Kaşlardaki ve üst göz kapaklardaki sarkmalar, zaman geçtikçe gözlerin üstünde toplanabilir, estetik görünümü ve görüşü kötü etkileyecek derecede kişiyi rahatsız edecek boyutlara gelebilir. Yüz ifadesini çok etkileyen kaşların sarkması yorgun, sinirli ya da gergin görünüme de neden olabilir. Alın kaşlar ve göz etrafını içine alan üst yüz bölgesinin daha genç görünmesini sağlamak amacı ile bu bölgelerdeki sarkmaları düzeltmek için kaş kaldırma veya temporal lift operasyonu yapılır.

Kaş Kaldırma Operasyonu Nasıl Yapılır

Ön muayene sonucunda kişinin bu işleme uygun olup olmadığı belirlenir. Kaş kaldırma operasyonu ip askı teknikleri ile karıştırılmamalıdır. Cerrahi kaş kaldırma operasyonu kalıcı bir işlemdir. Genel anestezi altında kaşların hemen üzerinden Kaşların hemen üzerinden kaş kıllarına paralel bir kesi yapılarak, kama şeklinde bir cilt çıkarılarak kaş yukarıya doğru askılanır. Klasik kaş kaldırma ameliyatının bir diğer adı şakak germe ameliyatıdır. Şakak kısmından saçlı deri çıkarılarak o bölgede germe işlemi yapılır. Kaş saçlı deri içerisinden yukarı çekilerek istenilen şekil verilir. Bu yöntem ameliyat izi kalmadan uygulanabilir, diğer işlemlere göre kıyasla daha kalıcı sonuçlar elde edilmektedir. İşlem süresi yaklaşık 1-1,5 saattir. Kişi operasyondan 3-5 gün sonrasında sosyal hayatına geri dönebilir. Bir hafta sonra dikişleri alınabilir. Kesi izleri kaş çizgisi sınırına veya saçlı deri içine gizlenir.

Alın Germe

Alın, kaşlar, şakak bölgeleri ve göz kapaklarını içine alan üst yüz bölgesinde yaşlanma, yaşlanan yüzün bir komponenti olarak karşımıza çıkar. Alın bölgesindeki mimik çizgileri zamanla derinleşerek dikey veya yatay çizgiler meydana getirir. Bu görünüm yorgun ve yaşlı bir ifadeye neden olur. Ayrıca deri altında kolajenin azalması ve kas dokularının sıkılığını yitirmesiyle alın aşağı doğru sarkmaya başlar. Alın germe estetiği ile mimik çizgileri azaltılarak kişinin daha genç görünmesi sağlanır. Aynı zamanda alın orta hatta ve şakaklarda aşağıya sarkan cilt ve cilt altı dokusu askılanarak gerginlik elde edilir. Günümüzde üst yüzde meydana gelen yaşlanmanın tedavisinde her ne kadar kalıcı etki sağlamasa da botoks uygulama kolaylığı ve yaygınlığından dolayı daha tercih edilebilir hale gelmiştir. Bundan dolayı da kaş çatma bölgesi ve alın çizgileri için alın germe operasyonları eskisi kadar sık yapılmamaktadır.

Alın Germe Operasyonu Nasıl Yapılır?

Alın germe operasyonu açık veya endoskopik olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlem genellikle genel anestezi altında yapılır. Saç çizgisinin içerisinden yapılan birkaç adet kesi ile girilerek kafatasından serbestleştirilen alın cilt ve cilt altı dokusu yukarı bölgelerdeki kemik kılıfına asılır aynı zamanda kaç çatmamıza ve alın kırıştırmamıza neden olan küçük kas grupları fonksiyonsuz hale getirilir. Bu işlem şakak germe ve kaş kaldırma işlemi ile de kombine edilerek yapılabilir.1 hafta -10 gün sonra dikişler alınır ve kişi günlük yaşamına dönebilir.

tr_TRTürkçe